PDF Tisk Email

Jak teď s tréninky?

Vážení cvičenci, rodiče a příznivci našeho oddílu,

v současné etapě nouzového stavu ( na příštích 14 dní ) jsme nevěděli, jak se zachovat a tak jsme se tázali na hygieně,

co máme při souč. omezeních dělat. Na základě jejich informace,že pro registrované sportovce je režim zhruba jako v posilovnách ,

tedy není nutno respektovat max. počet 10 lidí ve vnitř. prostorech.jsme se rozhodli na příštích 14 dní postupuvat takto:

- tréninky budou ve stejných termínech,jako nyní, ale nenecháme prolínat tréninky dvou po sobě jdoucích oddílů.

Takže: přípravka  16,00-17,15

pokročilí  17,15 - 18,30

závodníci 18,30 - 20,00

pak uvidíme..

.Vojtěch